Δέντρα – Θάμνοι/πόες – Φυτά

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | ΔΕΝΤΡΑ

OBG_TREES

1.Λεύκα | Populus Alba L. (White Poplar)
3.Ελιά | Olea europaea L. (Olive tree)
6.Κυπαρίσσι | Cupressus sempervirens L. (Cupressus)
11.Καρυδιά | Juglans regia L. (Persian walnut)
14.Φλαμουριά | Tilia tomentosa/alba/argentea (Silver linden)
15. Φράξος | Fraxinus ornus L. (Manna ash)
16.Γκορτσιά | Pyrus amygdaliformis Vill. (Almond-leaved Pear)
18.Αγριελιά | Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns & Link) Negodi (Wild-olive)
20.Κουτσουπιά | Cercis siliquastrum L. (Judas tree)
23. Αριά | Quercus Ilex L. (Holm oak)
24. Σφένδαμος | Acer pseudoplatanus, L. (Maple)
27.Δρυς μουστακάτη | Quercus cerris L. (Mossy-cupped oak)
28.Χνοώδης Δρυς | Quercus pubescens Willd. (Pubescent Oak)
29. Κράταιγος | Crataegus monogyna L. (Hawthorn)
35.Κουκουναριά | Pinus pinea L. (Umbrella-pine)
39.Χαρουπιά | Ceratonia siliqua L. (Carob tree)
41.Ροδιά | Punica granatum L. (Pomegranate tree)
42.Μηλιά | Malus sylvestris (L.) Mill. (European wild apple)
45. Συκιά | Ficus carica L. (Common fig)
46.Τερέβινθος | Pistacia terebinthus L. (Turpentine tree)
47.Αμυγδαλιά | Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (Almond tree)
54. Μουριά | Morus Alba L. (White mulberry tree)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | ΘΑΜΝΟΙ / ΠΟΕΣ

OBG_SHRUBS

4.Μαντζουράνα | Origanum majorana L. (Sweet Marjoram)
5.Μυρτιά | Myrtus communis L. (Myrtle)
8. Φασκόμηλο | Salvia officinalis L. (Garden sage)
9.Σχίνος | Pistacia lentiscus L. (Lentisk)
10.Λαγομηλιά | Ruscus aculeatus L. (Butcher’s Broom)
12.Δενδρολίβανο | Rosmarinus Officinalis L. (Rosemary)
13.Κουμαριά | Arbutus unedo L. (Strawberry tree)
21.Λυγιά | Vitex agnus – castus L. (Chaste tree)
22. Σπάρτο | Spartium junceum L. (Spanish broom)
25. Πουρνάρι | Quercus coccifera L. (Kermes oak)
26.Φιλλύκι | Phillyrea latifolia L. (Mock privet)
30.Ασφάκα | Phlomis fruticosa L. (Jerusalem Sage)
31.Θυμάρι | Coridothymus capitatus L. (Thyme)
32.Χρυσόξυλο | Continus coggygria Scop., Rhus cotinus L. (Venetian sumach)
33.Λαδανιά | Cistus creticus L. (Pink rock rose)
34. Δάφνη Απόλλωνος | Laurus nobilis L. (Laurel tree)
38.Λαδανιά | Cistus monspeliensis L. (Montpellier cistus)
40.Βιβούρνο | Viburnum opulus L. (Cranberry tree)
43.Ράμνος | Rhamnus alaternus L. (Alaternus)
48.Πικροδάφνη | Nerium Oleander L. (Rose bay tree)
50. Δενδρώδης Μηδική | Medicago arborea L. (Moon trefoil)
53.Λιμονίαστρο | Linoniastrum monopetalum Boiss. (Limoniastrum)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | ΦΥΤΑ

2.Τριανταφυλλιά | Rosa damascena Mill. (Damask rose)
7.Μέντα | Mentha x piperita L. (Spearmint)
17.Αψιθιά | Artemisia absinthium L. (Absinthium)
19.Ρίγανη | Origanum heracleoticum L. (Oregano)
36. Αρμπαρόριζα | Pelargonium graveolens L’Her. (Rose geranium)
37.Λεβάντα | Lavandula vera D.C. (Common lavender)
44.Μελισσοβότανο | Melissa officinalis L. (Balm)
49.Αγιούκα | Ajuga reptans L. (Bugle)
51.Βάλσαμο | Hypericum perforatum L. (Perforate St John’s-wort)
52.Χιλιόφυλλο | Achillea millefolium L. (Millfoil)