Σφένδαμος | Acer pseudoplatanus, L. (Maple)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Acer pseudoplatanus, L.

Σφένδαμος, Σφένδαμνος, Σφεντάμι,
Maple, Sycamore maple,
Érable, Acer
Ahorne

Δέντρο ή θάμνος 10-45 μ. Τα περισσότερα είδη είναι φυλλοβόλα αλλά μερικά στη νότια Ασία και στην περιοχή της Μεσογείου είναι αειθαλή. Η επιστημονική ονομασία του σφένδαμου οφείλεται στα χαρακτηριστικά φύλλα του με τρεις ή πέντε μυτερές απολήξεις (acer στα λατινικά σημαίνει οξύς, αιχμηρός). Ο Σφένδαμος ο ελληνικός ( Acer sempervirens) ευδοκιμεί κυρίως στην Κρήτη και για αυτό και στην κοινή αποκαλείται κρητικό σφενδάμι. Είναι ένα απο τα ανθετικότερα είδη σφενδάμου όσον αφορά τις θερμοκρασίες καθώς αντέχει την υπερβολική ζέστη.  Χρησιμοποιείται κυρίως ως καλλωπιστικό για το χρώμα του φθινοπώρου τους.

Tree or shrub 10-45 m. Most species are deciduous but some in southern Asia and the Mediterranean region are evergreen. The scientific name of the maple is due to its characteristic leaves with three or five pointed ends (acer in Latin means sharp, sharp). The Greek maple (Acer sempervirens) flourishes mainly in Crete and is therefore called the Cretan maple. It is one of the most resistant maple species in terms of temperature as it withstands extreme heat. It is mainly used as an ornamental for their autumn color.

Skip to content