Δενδρώδης Μηδική | Medicago arborea L. (Moon trefoil)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Δενδρώδης Μηδική | Medicago arborea L. (Moon trefoil)

Medicago arborea L.

Δενδρώδης Μηδική
Moon trefoil, Shrub medick, Tree medick
Luzeme en arbre
Schneckelklee

Μελισσοκομικός, πολυετής,  κτηνοτροφικός θάμνος, ύψους 1 – 4 μέτρων, με πορτοκαλοκίτρινα άνθη, που ανθίζει Φεβρουάριο-Αύγουστο. Απαντάται σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους, αε όλη σχεδόν την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Τα περισσότερα είδη μηδικής είναι αυτοφυή και μόνο λίγα καλλιεργούνται. Σε μερικές περιοχές καλλιεργείται μόνο ως καλλωπιστικό φυτό. Θεωρείται ότι ήταν το πρώτο φυτό που καλλιεργήθηκε για την παραγωγή χονδροειδούς ζωοτροφής τους προϊστορικούς χρόνους. Εκτιμάται ότι μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τους Μήδους κατά την διάρκεια των Μηδικών (Περσικών) Πολέμων τον 5ο αιώνα π.χ.

Perennial, beekeeping, forage bush, 1 – 4 meters high, with orange-yellow flowers, blooming from February to August. It is found in dry and stony places, almost all over Greece and especially in Attica, the Peloponnese, Crete and the Aegean islands. Most alfalfa species are native and only a few are cultivated. In some areas it is cultivated only as an ornamental plant. It is believed to be the first plant cultivated for the production of coarse animal feed in prehistoric times. It is thought to have been transferred to Greece by the Medes during the Persian Wars in the 5th century BC.

Skip to content