Ασφάκα | Phlomis fruticosa L. (Jerusalem Sage)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Ασφάκα | Phlomis fruticosa L. (Jerusalem Sage)

Phlomis fruticosa L.

Ασφάκα, (Φλωμίς η θαμνώδης), Αφάκα, φλόμος, Γαΐδουροασφάκα
Jerusalem Sage
Herbe-au-vent
Stauchige Brandkraut, Windkraut, Braunsteingel

Πολύκλαδο αείφυλλο φρύγανο, ύψους μέχρι 1,5 μ., με φύλλα λευκωπά εριώδη και μεγάλα, κίτρινα άνθη. Ανθίζει Απρίλιο-Ιούνιο και φύεται σε πετρώδεις, ασβεστολιθικούς τόπους σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Το μέλι της ασφάκας είναι λεπτοκρύσταλλο, διαυγές υποκίτρινο με πολύ ωραίο άρωμα και θεωρείται πολύ καλής ποιότητος. Είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα και κυρίως στην Ήπειρο, στην Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά και απαντάται σε οκτώ είδη, εκ των οποίων ένα είναι ενδημικό της Κρήτης. Οι φαρμακευτικές της ιδιότητες ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν για διάφορα γιατροσόφια. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του ’21 χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός είδος μπαρουτιού για τις ανάγκες του αγώνα.

Polycyclic leafless toad, up to 1.5 m high, with whitish-yellow leaves and large, yellow flowers. It blooms in April-June and grows in rocky, calcareous places throughout Greece. The fuselage honey is a fine crystalline, clear pale yellow with a very nice aroma and is considered to be of good quality. It is widespread in Greece and mainly in Epirus, Central Greece, the Peloponnese and the islands and is found in eight species, one of which is endemic to Crete. Its medicinal properties were known to the ancient Greeks, who used it for various medical purposes. During the Greek Revolution of ’21 it was used to produce a kind of gunpowder for the needs of the struggle.

Skip to content