Κουτσουπιά | Cercis siliquastrum L. (Judas tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Cercis siliquastrum L.

Κουτσουπιά, (Κέρκις η κερατινοειδής)Δένδρο του Ιούδα
Judas tree, Love tree
Arbre de Jude, Arbre du feu, Arbre d’ amour gainier
Judasbaum, Wildes Johannisbrot

Δενδρύλλιο ή δένδρο ύψους 3-6 μ., φυλλοβόλο που ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο και ο καρπός του είναι καστανέρυθρος χέδρωπας με ωοειδή μελανά σπέρματα. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο δέντρο της Μεσογειακής και ελληνικής υπαίθρου που ξεχωρίζει κάθε άνοιξη στους αγρούς με τα πυκνά μωβ άνθη της. Αναπτύσσεται τόσο στην παραθαλάσσια όσο και στην ορεινή ζώνη. Φυτεύεται συχνά σε πάρκα στις πόλεις ως καλλωπιστικό φυτό και πολλαπλασιάζεται με σπέρματα. Είδος κοινό της ελληνικής χλωρίδας στην διάπλαση των αείφυλλων σκληρόφυλλων. Στα Αγγλικά αναφέρεται ως «Δέντρο του Ιούδα» από παράφραση του «Δέντρου της Ιουδαίας» (Arbre de Judie). Είναι το πιο χαρακτηριστικό δένδρο του Αρχαιολογικού Χώρου της Ολυμπίας!

Deciduous, small tree or tree of 3-6 m height, blooming March-April and its fruit is red-brown pods with ovoid black seeds. It is a very popular tree in the Mediterranean and Greek countryside that stands out every spring in the fields with its dense purple flowers. It grows in both coastal and mountainous areas. It is often planted in city parks as an ornamental plant and propagated by seeds. It is a common species of Greek flora in the formation of evergreen sclerophylla. In English it is referred to as the “Tree of Judah” by a parable of the “Tree of Judah” (Arbre de Judie).

Skip to content