Βιβούρνο | Viburnum opulus L. (Cranberry tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Βιβούρνο | Viburnum opulus L. (Cranberry tree)

Viburnum opulus L.

Βιβούρνο, Χιονανθές ή χιονάκι
Cranberry tree, Water elder, European Cranberrybush, Guelder rose
Viorne obier, Sureau-d’ eau, Boule-de-neige, Aubour, Caillebot
Gewohnliche Schneeball, Schneeballschlinge

Θάμνος ύψους 2-4 μ., φυλλοβόλος, που ανθίζει Μάιο-Ιούνιο, με καρπό σφαιρική, ερυθρά, στίλβουσα δρύπη. Χρησιμοποιείται κυρίως ως καλλωπιστικό φυτό σε κήπους και δημόσια πάρκα. Είναι πολιτογραφημένο είδος της Β. Αμερικής, όπου ονομάζεται «European cranberrybush» (αν και δεν είναι cranberry). Απαντάται σπάνια στα δάση της βορειοηπειρωτικής Ελλάδος.

Deciduous shrub, up to 2-4m height,  flowering May-June, with spherical, red, lustrous fruit. It is mainly used as an ornamental plant in gardens and public parks. It is a naturalized North American species called “European cranberrybush” (although not cranberry). It is rarely found in the forests of northwestern Greece.

Skip to content