Αγριελιά | Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns & Link) Negodi (Wild-olive)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Olea europaea L. subsp. Oleaster (Hoffmanns & Link) Negodi

Αγριελιά, Αγριλιός, Γριλολιά,
Wild-olive
Oléastre, Olivier sauvage
Wilder Olivenbaum

Δενδρύλλιο ή δέντρο ύψους 10μ., αειθαλές που ανθίζει Μάιο-Ιούνιο με καρπό ωοειδή δρύπη, συνήθως μονόσπερμο. Είδος κοινό της ξηροθερμότερης ζώνης των σκληρόφυλλων αείφυλλων της παραμεσογείου περιοχής.
Ο Ιδαίος Ηρακλής φύτεψε στην Ιερά Άλτι της Ολυμπίας την πρώτη αγριελιά («κότινος») που έφερε από την Κρήτη (Παυσανίας, αρχές 2ου αιώνα). Ονομαζόταν και «καλλιστέφανος» γιατί με τα κλαδιά της έπλεκαν στεφάνια για τους νικητές στα «Ολύμπια». Από τις άφθονες αγριελιές που υπήρχαν εκεί (Αριστοτέλης 384-322 π.χ., Θεόφραστος 372-387 π.χ. και Παυσανίας) χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο για την προστασία του χρυσαλεφάντινου αγάλματος του Διός.


Evergreen, small or tall tree, up to 10 m. height, blossoming during May-June and producing ovoid  one-seeded drupes. It is a common species to the sclerophyllous evergreens, native to xerothermic zone of the Mediterranean. It was brought from Crete and planted by Idaean Hercules in the sacred Altis Grove (Pausanias, begging of 2nd c.) It eas also called “Callistephanus” (= beautiful wreath) because it was used to crown the winners of ancient athletic games “Olympia”. The numerous wild-olives in the sacred Grove of Altis (Aristoteles 384-322 B.C., Theophrastus 372-387 B.C., Pausanias) provided the olive oil used for the protection of the golder-ivory statue of Zeus.

Skip to content