Μουριά | Morus Alba L. (White mulberry tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Μουριά | Morus Alba L. (White mulberry tree)

Morus Alba L.

Μουριά, Άσπρη μουριά, Άσπρη συκαμινιά, Μουρνιά
White mulberry tree
Murier blanc
Weisser Maulbeerbaum

Δενδρύλλιο ή δένδρο ύψους 5-15 μ., φυλλοβόλο, που ανθίζει τον Μάιο και ο καρπός του αποτελείται από πολλά δρυπόμορφα, οωειδή καρπίδια, που συνιστούν σαρκώδες μούρο. Έχει λευκούς και μερικές φορές κόκκινους καρπούς. Ιθαγενές της Μέσης και Άπω Ανατολής. Καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις στην Κίνα κυρίως για τα φύλλα της που δίνονται τροφή στους μεταξοσκώληκες και για την καλή ποιότητας ξυλεία που παράγει. Στην Ελλάδα απαντάται ως ημιαυτοφυές, λόγω της από αιώνων εισαγωγής και εκτενούς καλλιέργειάς του. Εγκλιματίστηκε στην Ευρώπη, όπου έφτασε το 12ο αιώνα μ.Χ. Είναι καλλωπιστικό δέντρο και δίνει πολύ πλούσια σκιά.

Deciduous tree, or sapling up to 5-15m in height, that blooms in May and its fruit consists of many ovoid, drupe like small ftuits, which produces a fleshy berry. It has white and sometimes red fruits. Native of the Middle East and Far East. It is cultivated in large areas in China mainly for its leaves fed to silkworms and for the good quality timber it produces. In Greece it is found as a semi-shrub, due to its centuries-old introduction and extensive cultivation. It was acclimated to Europe, where it arrived in the 12th century AD. It is an ornamental tree and gives a very rich shade.

Skip to content