Ράμνος | Rhamnus alaternus L. (Alaternus)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Ράμνος | Rhamnus alaternus L. (Alaternus)

Rhamnus alaternus L.

Ράμνος, Κιτρινόξυλο, Φιλύκα, Λευκάγκαθο, μαυραγκαθιά, 
Alaternus, Buchthorn, Evergreen buchthorn, Italian buchthorn
Alaterne, Alardier
Immergruner Kreuzdern, Stechpalmen Kreuzdorn

Θάμνος ή δενδρύλλιο, ύψους 1-3 μ.,  αειθαλές, που ανθίζει Μάρτιο-Μάιο και οι καρποί του είναι μικρές ράγες, κόκκινες στην αρχή και μαύρες όταν ωριμάσουν. Ονομάζεται και «άγνος» γιατί σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες των Βυζαντινών, η κατανάλωση των καρπών του καταστέλλει τις γεννετήσιες ορμές των ανθρώπων κι εξαλείφει τις ανάλογες ηδονές. Οι καρποί του φυτού είναι καθαρτικοί και διουρητικοί. Τον συνιστούν σε δυσκοιλιότητα, ταραχές χωνεύσεως και δερματικά εξανθήματα. Φύεται σε όλη την Ευρώπη και τη βόρειο Ασία. Απαντάται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα στην διάπλαση των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Το συναντούμε σε ασβεστώδη εδάφη, δάση και θαμνοσκεπείς εκτάσεις.

Evergreen shrub or sapling, 1-3m in height, flowering March-May and its fruits are ovoid drupes, red at the beginning and black when ripe. It is also called “agnos” (purified) because, according to the Byzantine popular doctrines, the consumption of its fruits suppresses people’s sexual impulses and eliminates such pleasures. The fruits of the plant are laxative and diuretic. They recommend it for constipation, digestive disorders and skin rashes. It grows all over Europe and northern Asia. It is found throughout almost all of Greece in the formation of sclerophyllous evergreens and in calcareous soils, forests and shrublands.

Skip to content