Αμυγδαλιά | Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (Almond tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Αμυγδαλιά | Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (Almond tree)

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Αμυγδαλιά, Μυγδαλιά
Almond tree
Amandier
Mandelbaum

Δένδρο ύψους 4-12μ., φυλλοβόλο, που ανθίζει Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο καρπός του είναι δρύπη με γλυκά εδώδιμα σπέρματα.  Φύεται σε όλες σχεδόν τις θερμές και ξηρές περιοχές της Παραμεσογειακής ζώνης και καλλιεργείται σε όλη σχεδόν την Ελλάδααπό αρχαιοτάτων χρόνων. Η μη εξημερωμένη αμυγδαλιά εμφανίζεται σε ανασκαφές στην Ελλάδα από το 8.000 π.Χ. έως το 3.000 π.Χ. που γίνεται η εξημέρωση της. Τα αμύγδαλα και το λάδι τους, όπως και η ρητίνη του δένδρου είναι γνωστά από την εποχή του Ιπποκράτη (460-377 π.χ.), του Θεόφραστου (372-περ. 287/5 π.χ.) και του Διοσκουρίδη (40-90 μ.χ.) για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Η Λατινική ονομασία του αμυγδάλου ήταν nux Graecum (= ελληνικό καρύδι). Στην Ελλάδα η αμυγδαλιά είναι προάγγελος της άνοιξης και επακόλουθα του έρωτα.

Deciduous tree up to 4-12m in height,  that blooms from January to February and produces drupes with sweet edible seeds. It grows in almost all warm and dry areas of the Mediterranean Sea and has been cultivated throughout Greece since ancient times. Non-domesticated almond tree has been excavated in Greece since 8,000 BC. to 3,000 BC that is being tamed. Almonds and their oil, as well as the resin of the tree, are known from the time of Hippocrates (460-377 BC), Theophrastus (372-ca 287/5 BC) and Dioscurides (40 -90 AD) for their medicinal properties. The Latin name for almond was nux Graecum (= Greek walnut). In Greece the almond tree is a harbinger of spring and its aftermath of love.

Skip to content