Λαγομηλιά | Ruscus aculeatus L. (Butcher’s Broom)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Ruscus aculeatus L.

Λαγομηλιά
Butcher’s Broom, Kneeholy, Jew‘s Myrtle, Sweet Broom
Fragon faux houx, Fragon epineux, Petit-houx
Stechende Mausedom, Dommyrte

Μικρός θάμνος, αείφυλλος, με χαρακτηριστικά ακανθόληκτα φύλλα, που ανθίζει την άνοιξη και ο καρπός του είναι μικρή, σφαιρική, κόκκινη δρύπη. Είναι ενδημικό είδος σε Ευρώπη και Ασία και σε κάποιες περιοχές της Βορείου Αφρικής. Απαντάται σε δασικές εκτάσεις και φράκτες καθώς και σε παράκτιους βράχους. Ο καρπός του χρησιμοποιείται ως φαρμακευτικό βότανο για μια ποικιλία παθήσεων. Στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε ως καθαρτικό ή διουρητικό και πιστεύεται επίσης ότι αφαιρεί τις πέτρες στα νεφρά όταν προστίθεται στο κρασί. Επίσης για να μειώσει το πρήξιμο και να επιταχύνει την ανάκτηση των καταγμάτων. Χρησιμοποιείται για τον  στολισμό τα Χριστούγεννα.  

Evergreen small shrub, with characteristically thorny leaves, blooming in spring and its fruit is a small, spherical, red drupe. It is endemic to Europe and Asia and some areas of North Africa. It is found in forests and hedges as well as coastal rocks. Its fruit is used as a medicinal herb for a variety of ailments. In ancient Greece, it was used as a laxative or diuretic and is also believed to remove kidney stones when added to wine. Also to reduce swelling and accelerate fracture recovery. Used for Christmas decoration.

Skip to content