Θυμάρι | Coridothymus capitatus L. (Thyme)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Θυμάρι | Coridothymus capitatus L. (Thyme)

Coridothymus capitatus L.

Θυμάρι, Θύμος ο κοινός, Φινοκάλι
Thyme, Conehead thyme, Israeli thyme
Thym en capitules
Kopfiger Thymian, Zatar Corido, Zuheif

Μικρός θάμνος, μέχρι 50 εκ., ύψους, αείφυλλος, φρυγανώδης, κατ’ εξοχήν μελισσοτροφικός, κοινός της ελληνικής χλωρίδας σε ξηρούς, πετρώδεις, άγονους τόπους των χαμηλότερων υψομέτρων. Το θυμάρι μαζεύεται τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 23 αυτοφυή είδη και τα πιο σημαντικά είναι: αγριοθυμάρι (Thymus capitatus), χαμπθρούμπι (Τhymus striatus) και σμάρι (Thymus atticus). Το θυμάρι περιέχει αιθέριο έλαιο (θυμόλη) και έχει αντισηπτική δράση. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείτο σαν λιβάνι για τον καθαρμό των ναών. Ο Διοσκουρίδης (40-90 μ.χ.) περιγράφει το θυμάρι και για τις θεραπευτικές του ιδιότητες.

Evergreen small shrub, up to 50 cm high, woody, exquisitely beeswax, common to Greek flora in dry, stony, barren places at lower altitudes. Thyme is harvested in June and July. There are 23 native species in Greece and the most important are: Thymus capitatus, Thymus striatus and Thymus atticus. Thyme contains essential oil (thymol) and has antiseptic action. In ancient Greece it was used as a incense for the purification of temples. Dioscurides (40-90 AD) describes thyme for its healing properties.

Skip to content