Δενδρολίβανο | Rosmarinus Officinalis L. (Rosemary)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Rosmarinus Officinalis L.

Δενδρολίβανο (αρχ. ελλ. απόσπληνος), αρισμαρί, λασμαρί,
Rosemary
Romarin, Romarin Officinal

Rosmarin

Μικρός θάμνος, πυκνόφυλλος, πολύκλαδος, αρωματικός, αειθαλής φρυγανώδης, κοινός σε πετρώδεις τόπους της νοτίου και νησιωτικής Ελλάδος. Οι τρυφεροί βλαστοί και τα φύλλα του δενδρολίβανου χρησιμοποιούνται ως αρωματικό σε πολλά φαγητά. Στα ψητά δίνει μία ιδιαίτερη γεύση. Στη ζαχαροπλαστική το χρησιμοποιούν κυρίως στα γλυκά του κουταλιού. Από τους βλαστούς εξάγεται αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στη σαπωνοποιία, καθώς και με κατάλληλη επεξεργασία στην παρασκευή εντομοκτόνων. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τον χρησιμοποιούσαν για στολισμούς σε θρησκευτικές τελετές και γιορτές και τον έκαιγαν ως θυμίαμα.

Small, evergreen shrub, dense, multi-branched, aromatic, evergreen toast, common in rocky areas in southern and Greek islands. The tender shoots and leaves of rosemary are used as aromatic in cooking. The roasts give it a special taste. In pastry they use it mainly in spoon sweets. The shoots extract essential oil used in perfumery, soap making, and by appropriate treatment in the preparation of insecticides. Ancient Greeks and Romans used it for adornment at religious ceremonies and celebrations and burned it as an incense.

Skip to content