Πικροδάφνη | Nerium Oleander L. (Rose bay tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Πικροδάφνη | Nerium Oleander L. (Rose bay tree)

Nerium Oleander L.

Πικροδάφνη, Ροδοδάφνη, Λέανδρος, Σφάκα, Μπαμτσίνα
Rose bay tree, Sweet-scented oleander, Roseberry spurge
Oleandre, Rosage, Launier-rose, Nerier a feuilles de launier
Oleander, Lorbeerrose

Θάμνος ή δενδρύλλιο, ύψους 1-5 μ., αειθαλής, δηλητηριώδης, που ανθίζει Απρίλιο-Σεπτέμβριο. Ο καρπός του δερματώδης από δύο καρπόφυλλα είναι κάψα. Είδος κοινό στην κατώτερη ζώνη των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Μεγαλώνει σε ηλιόλουστα μέρη με υγρό υπόστρωμα, όπως οι όχθες ποταμών σε χαμηλό υψόμετρο. Αντέχει επίσης τα ελαφρώς υφάλμυρα εδάφη. Στους αρχαίους τη συναντάμε ως «νήριον» ή «νηρίς», ονομασία που παραπέμπει στις Νηριήδες νύμφες που σχετίζονταν με τα νερά, ενώ αναφέρεται ως «ροδοδάφνη» ή «ροδόδενδρο». Ο Θεόφραστος (372 – περ. 287/5 π.χ.) ασχολείται με τα χαρακτηριστικά του φυτού και ο Διοσκουρίδης (40-90 μ.χ.) με τις ιδιότητες των φύλλων του. Αποτελούσε αγαπητό θέμα διακόσμησης των Μινωϊκών τοιχογραφιών του 14 αιώνα π.χ.

Evergreen shrub or sapling, up to 1-5m in height, poisonous, flowering April-September and produces leathery capsules. Species common in the lower zone of sclerophyllous evergreens. It grows in sunny places with damp substrates, such as at low elevations. It also withstands slightly brackish soils. In ancient times we find it as a “nerion” or “niris”, a name that refers to the Nereids nymphs associated with water, and is referred to as “rhododaphne” or “rhododendron”. Theophrastus (372 – ca. 287/5 BC) deals with the characteristics of the plant and Dioscurides (40-90 AD) with the properties of its leaves. It was a favorite decoration theme of the 14th century Minoan frescoes.

Skip to content