Μηλιά | Malus sylvestris (L.) Mill. (European wild apple)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Μηλιά | Malus sylvestris (L.) Mill. (European wild apple)

Malus sylvestris (L.) Mill.

Μηλιά, Μηλέα η δασική,  Αγριομηλιά
European wild apple, Crab apple
Pommier sauvage
Holzapfel, Europaischer Wildapfel

Δένδρο ύψους μέχρι και 10μ., φυλλοβόλο, που ανθίζει Απρίλιο-Μάιο. Η καλλιέργειά του έχει αναφορές στα προϊστορικά χρόνια, ενώ κατά την Ομηρική εποχή καλλιεργούνταν ευρύτατα μαζί με άλλα οπωροφόρα δέντρα. Διάφορες ποικιλίες του είδους αναφέρουν ο Θεόφραστος (372 – περ. 287/5 π.χ) και ο Διοσκουρίδης (40-90 μ.χ.). Η μηλέα η δασική ή αγριομηλιά είναι μελιτοφόρο φυτό. Φέρει καρπούς σφαιρικού σχήματος, διαμέτρου 2-4 εκατοστών με ξινόπικρη γεύση. Το είδος εξαπλώνεται από την κεντρική μέχρι την ανατολική Ευρώπη. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Φύεται μεμονωμένα σε αργιλλώδη ή πετρώδη εδάφη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Deciduous tree up to 10m in height, blooming April-May. Its cultivation dates back to prehistoric times, while during the Homeric period it was widely cultivated along with other fruit trees. Various species of the species are mentioned by Theophrastus (372 – ca. 287/5 BC) and Dioscurides (40-90 AD). The apple tree or the wild apple tree is a melliferous plant. It is spherical, 2-4 cm in diameter with sour taste. The species spreads from central to eastern Europe. It can withstand low temperatures. It grows individually in clayey or stony soils rich in nutrients.

Skip to content