Χρυσόξυλο | Continus coggygria Scop., Rhus cotinus L. (Venetian sumach)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Χρυσόξυλο | Continus coggygria Scop., Rhus cotinus L. (Venetian sumach)

Continus coggygria Scop., Rhus cotinus  L.

Χρυσόξυλο, Κότινος, Κόκκινο σουμάκι, Βέντζα, Πουρδαλιά
Venetian sumach, Smoke tree
Fustet, Barbe de Jupiter, Pompon
Peruckenstrauch, Triesten Sumach

Θάμνος, ύψους 2-4 μ., φυλλοβόλος, που ανθίζει Μάιο – Ιούνιο και ο καρπός του είναι καστανόχρους μονόσπερμη δρύπη. Το όνομα του γένους Cotinus είναι η Λατινική απόδοση της αρχαίας Ελληνικής λέξης κότινος που σημαίνει «αγριελιά» (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος) από τον οποίον οι Ρωμαίοι εξήγαγαν μια κόκκινη χρωστική ουσία, που προέρχεται επίσης από την αρχαιοελληνική λέξη κοκκυγέα, που σημαίνει το «δένδρο που χρησιμεύει ως κόκκινη βαφή». Ο όρος αναφέρεται από τον Θεόφραστο (372-287/5 π.χ.) Χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό φυτό, στην φαρμακευτική αλλά και ως βαφικό φυτό. Απαντάται σε θαμνότοπους των σκληρόφυλλων αείφυλλων σε όλη την Ελλάδα.

Deciduous shrub, 2-4 m high,  blooming May – June producing a brown, one-seeded drupe. The name of the genus “Cotinus” is the Latin version of the ancient Greek word “kotinos” meaning ‘olive tree’ (Pliny the Elder), from which the Romans extracted a red dye, also derived from the ancient Greek word “coccygea”, meaning “tree serves as a red paint”. The term is mentioned by Theophrastus (372-287 / 5 BC). It is used as an ornamental plant, in the medicinal as well as for dyeing purposes. It is found in shrublands of sclerophyllous evergreens throughout Greece.

Skip to content