Ελιά | Olea europaea L. (Olive tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Ελιά | Olea europaea L.

Ελιά, Λιοδεντρο, Δέντρο, Ελαία
Olive tree
Olivier, Arbre Eternel
Olivebaum, Olbaum

Δένδρο ή δενδρύλλιο, αειθαλές, με φύλλα δερματώδη, πρασινότεφρα και καρπό δύρπη, που περιέχει το λάδι. Είδος καλλιεργούμενο ευρύτατα στις θερμότερες περιοχές της Ελλάδας. Αναρίθμητες γραπτες πηγές, παραδόσεις, μύθοι, ανασκαφικά δεδομένα κ.ά., αποδεικνύουν την σχέση της ελιάς με την ιστορία του ανθρώπου πάνω στην γη.
Η ελιά που ήταν φυτεμένη στην Ακρόπολη των Αθηνών, ήταν ιερό δένδρο και οι Αθηναίοι την θεωρούσαν δώρο της θεάς Αθηνάς στην πόλη τους!

Evergreen tree with leathery, silvery green leaves, with a smooth upper surface and silver lower cone. Its fruit is a drupe containing oil. It is typically cultivated in the warmer regions of Greece. Countless written sources, traditions, myths, excavation data etc., prove the relation of the olive tree with the history of humans on earth. The olive tree planted on the Acropolis of Athens was sacred and was thought to be a gift of the goddess Athena to the city!

Skip to content