Μαντζουράνα | Origanum majorana L. (Sweet Marjoram)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Origanum majorana L.

Μαντζουράνα
Sweet Marjoram
Marjolaine, Origan de jardins
Majoran, Mairam

Πολυετές, ποώδες, αρωματικό, αρτυματικό φυτό της ανατολικής παραμεσογείου περιοχής. Έχει ευάρεστη ισχυρά οσμή και γεύση πικρή και καυστική. Γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα και την χρήση του κατά των στομαχικών και εντερικών ενοχλήσεων.
Η γλυκιά οσμή του λέγεται ότι δημιουργήθηκε από την Αφροδίτη ως σύμβολο για την τύχη. Ο Αριστοτέλης (384-322 π.χ.) αναφέρει ότι χελώνες που έτρωγαν φίδι, έπρεπε να φάνε μαντζουράνα για να αποφύγουν τον θάνατο.

Perennial, herbaceous, aromatic, flavoring plant of the eastern Mediterranean region. It has a pleasant strong odor and bitter, pungent  taste. Known in Greece from antiquity and its use against stomach and bowel disorders.
His sweet smell is said to have been created by Aphrodite (Venus) as a symbol of luck. Aristotle (384-322 BC) states that when turtles ate a snake, they had to eat Marjoram to avoid death.

Skip to content