Δάφνη Απόλλωνος | Laurus nobilis L. (Laurel tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Δάφνη Απόλλωνος | Laurus nobilis L. (Laurel tree)

Laurus nobilis L.

Δάφνη Απόλλωνος, Δαφνολιά, Βάια, Βάγια
Laurel tree, Bay laurel, Skeet bay, Sweet laurel tree
Lauriel d’ Apollon, Lauriel des poetes
Edler Lorbeerbaum

Θάμνος ή δένδρο ύψους μέχρι 10μ., αειθαλές, που ανθίζει Μάρτιο-Μάιο. Ο καρπός του είναι ωοειδής δρύπη και μοιάζει με αγριελιά. Απαντάται στην κατώτερη ζώνη της διάπλασης των σκληρόφυλλων αείφυλλων σε όλη την Ελλάδα. Η Δάφνη, κόρη της Γης και του Πηνειού, μεταμορφώθηκε σε δένδρο, όταν ο Απόλλωνας που την αγαπούσε προσπάθησε να την αγκαλιάσει. Τα φύλλα και οι καρποί της δάφνης ήταν γνωστά για τις αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους (Ιπποκράτης, 460-377 π.χ., Διοσκουρίδης, 40-90 μ.χ.). Συμβολίζει την αμεροληψία, την ισχύ, την σοφία, την νίκη και την τιμή. 

Evergreen shrub or tree up to 10m high, flowering March-May. Its fruit is ovoid-shaped drupes and resembles a wild olive. It occurs in the lower zone of the sclerophyllous evergreens formation throughout Greece. Daphne, daughter of Earth and Peneus, transformed herself into a tree when her beloved Apollo tried to embrace her. Laurel leaves and fruits were known for their antiseptic and anti-inflammatory properties (Hippocrates, 460-377, e.g., Dioscorides, 40-90 AD). It symbolizes impartiality, power, wisdom, victory and honor.

Skip to content