Τριανταφυλλιά | Rosa damascena Mill. (Damask rose)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Rosa damascena Mill.

Τριανταφυλλιά, αγριοτριανταφυλλιά (Ροδή)
Damask rose, Rose of Castile
Rosa Galica, Rosier de Damas, Rosa damascene
Damaszener-Rosen

Πολυετές, ξυλώδες, ανθοφόρο φυτό του γένους Rosa. Όλα τα είδη της είναι ξυλώδη και φέρουν αγκάθια. Τα περισσότερα είδη προέρχονται από την Ασία. Καλλιεργούνται ευρέως για την ομορφιά τους και συχνά είναι αρωματικά. Οι τριανταφυλλιές έχουν αποκτήσει πολιτισμική σημασία σε πολλές κοινωνίες. Το όνομα προέρχεται από το λατινικό «rosa» ή από το ελληνικό «ρόδον» (rhodon), το οποίο δανείστηκε από την αρχαία περσική γλώσσα. Στην αρχαία Ελλάδα, συνδέεται στενά με τη θεά Αφροδίτη. Ο  Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) συνδέει το τριαντάφυλλο με την ιστορία του Άδωνι. Το 1986, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν κάνει το τριαντάφυλλο το εθνικό λουλούδι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Perennial, woody, flowering plant of the genus Rosa. All its species are woody and bear thorns. It can be evergreen, or deciduous in bush, tree, climbing or creeping form. Most species come from Asia. They are widely cultivated for their beauty and are often aromatic. Roses have gained cultural significance in many societies. The name comes from the Latin “rosa” or from the Greek “rhodon” rhodon, which was borrowed from the ancient Persian language. In ancient Greece, it is closely associated with the goddess Aphrodite. Pausanias (2nd century AD) links the rose with the story of ‘Adonis. In 1986, President Ronald Reagan makes the rose the national flower of the United States.

Skip to content