Ροδιά | Punica granatum L. (Pomegranate tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Ροδιά | Punica granatum L. (Pomegranate tree)

Punica granatum L.

Ροδιά, Ροϊδιά, Ρογδιά, Ροιά, Ρόα
Pomegranate tree, Carthaginian apple tree
Grenadier, Balaustrier
Granatapfelbaum, Balluster, Granatapfel

Θάμνος ή δενδρύλλιο, ύψους 2-5 μ., φυλλοβόλο, που ανθίζει Μάιο-Ιούνιο κι ο καρπός του είναι είναι συγκάρπιο από πολλές δρύπες (σίδιο). Είδος γνωστό στην Ελλάδα από τους προϊστορικούς χρόνους. Συμβολίζει τη γονιμότητα και την αφθονία. Στην αρχαία Ελλάδα το φρούτο ήταν αφιερωμένο στην Ήρα (ή/και την Αφροδίτη), η οποία παριστάνεται πάντα στα γλυπτά να κρατά ένα ρόδι. Ο Θεόφραστος (372-περ. 287/5 π.χ.) την αναφέρει με το όνομα «ρόιο» και ο Διοσκουρίδης (40-90 μ.χ.) αναφέρεται στις φαρμακευτκές ιδιότητες του φυτού. Στον Όμηρο και στην Οδύσσεια υπάρχει αναφορά στη ροδιά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το φυτό καλλιεργούνταν στους κήπους του βασιλέα Αλκίνοου.

Deciduous shrub or sapling, up to 2-5m in height, blooming in May-June and produces round syncarps, having dry pericarp, comprising of many drupes. A species known in Greece from prehistoric times. It symbolizes fertility and abundance. In ancient Greece the fruit was dedicated to Hera (and / or Venus), which is always represented in sculptures holding a pomegranate. Theophrastus (372-c. 287/5 BC) mentions it by the name “roio” and Dioscurides (40-90 AD) refers to the medicinal properties of the plant. In Homer and the Odyssey there is reference to the pomegranate. In particular, it is reported that the plant was cultivated in the gardens of King Alkinoos of Corfu.

Skip to content