Λιμονίαστρο | Linoniastrum monopetalum Boiss. (Limoniastrum)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Λιμονίαστρο | Linoniastrum monopetalum Boiss. (Limoniastrum)

Linoniastrum monopetalum Boiss.

Λιμονίαστρο
Limoniastrum

Πολύκλαδος, αειθαλής θάμνος, ύψους μέχρι 1,5μ., με ρόδινα άνθη. Ανθίζει Ιούλιο-Αύγουστο και έχει καρπό κάψα. Απαντάται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και στις νότιες παραμεσόγειες χώρες παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα στην ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλατούχα, ασβεστώδη, αμμώδη, ξηρά εδάφη, παραθαλάσσια και σε θέσεις που προσβάλλονται από θαλάσσιους ανέμους. Σχετικά αργή ανάπτυξη. Χρησιμοποιείται για επικληνή παραθαλάσσια εδάφη.Κατά ομάδες και για μεγάλους φυσικούς ή τεχνητούς βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.

Evergreen, polycyclic,  shrub up to 1.5 m high with pink flowers. It blooms July-August and has a fruit capsule. It is mainly found in coastal areas of the Aegean and in the southern Mediterranean countries with resistance to air and soil pollution. Particularly resistant to saline, calcareous, sandy, dry soils, coastal and in places affected by sea winds. Relatively slow growth. It is used for sloping coastal soils. In groups and for large natural or artificial rock gardens. Propagated by cuttings.

Skip to content