Κυπαρίσσι | Cupressus sempervirens L. (Cupressus)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Cupressus sempervirens L.

Κυπαρίσσι, (Κυπάρισσος η Αειθαλής)
Cupressus
Cyprus, Cyprus-jemelle, Cyprus-pyramidal
Zypressen, Trauerzypressen

Δένδρο ψηλό, ύψους 20-30 μ. αειθαλές, ευθυτενές, με κόμη πυραμιδοειδή, που ανθίζει Ιανουάριο-Απρίλιο, με κώνους σφαιρικούς ή ωοειδείς με πολυάριθμα σπέρματα. Αυτοφυές στην Κρήτη, την Κύπρο και σε νησιά του Αιγαίου, καλλιεργούμενο από αρχαιοτάτων χρόνων.
Ένας νέος από την Κέα, ονομαζόμενος Κυπάρισσος, πέθανε από την θλίψη του όταν κατά λάθος σκότωσε το αγαπημένο του ελάφι και  παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τον μεταμορφώσει σε δένδρο (Οβίδιος, 43 π.χ. – 17 μ.χ.). Από τότε αφιερώθηκε στον Πλούτωνα και καθιερώθηκε ως έμβλημα πένθους.

Evergreen tall tree, up to 20-30, height, with straight trunk and pyramoid canopy. Blossoming period is January-April and its cones are round or ovoid with numerous seeds. It grows naturally on Crete, Cyprus and other Aegean islands and has been cultivated since ancient times.
Cyparissus, a young man from Kea island, died out of grief after accidentally killed his beloved stag. In order to eternally preserve his grief, he asked god Apollo to transform him into a tree (cypress) (Ovid, 43 BC – 17 AD). Ever since, the tree has been dedicated to Pluto and has been a symbol of mourning.

Skip to content