Κουμαριά | Arbutus unedo L. (Strawberry tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Arbutus unedo L.

Κουμαριά, Κορομηλιά, Λαγομηλιά
Strawberry tree, Arbute tree, Apple of Cain, Cane Apple
Arbousier, Graisier en arbre, Frole
Erdbeerbaum, Staudbeere, Westliche Erdbeerbaum

Θάμνος ή δενδρύλλιο, ύψους 1-3μ., αείφυλλος, που ανθίζει Μάιο-Σεπτέμβριο και ο καρπός του είναι ερυθρή, σαρκώδης ράγα, εδώδιμη. Είδος κοινό στους θαμνότοπους των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη των μεσογειακών οικοσυστημάτων και είναι πολύ διαδεδομένη σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Περιγράφεται στην αρχαιότητα ως “κόμαρος” (Θεόφραστος 372-287 π.χ.) και προέρχεται απο την μεταμόρφωση του γιου της γαίας, Τρικόρφου.

Evergreen shrub or small tree, up to 1-3m high, blossoming from May to September and its fruit is red, fleshy, edible berries. It is common in shrublands of sclerophyllous evergreens. It is one of the most important species of the Mediterranean ecosystems and is very widespread in mainland Greece. It is described in antiquity as a “komaros” (Theophrastus 372-287 BC) and it came into excistence after the transformation of the son of the Earth, Tricorphus.

Skip to content