Χαρουπιά | Ceratonia siliqua L. (Carob tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Χαρουπιά | Ceratonia siliqua L. (Carob tree)

Ceratonia siliqua L.

Χαρουπιά, Ξυλοκερατιά (Κερωνία η έλλοβος)
Carob tree, Locust bean tree, St. Johnsbread tree
Caroubier, Caroube, Arbre a pain de St. Jean
Karoube, Karobenbaum, Johannesbrotbaum

Δένδρο ύψους 7-10 μ., αειθαλές, μακρόβιο, ιθαγενές της Μεσογείου, ανθίζει Σεπτέμβριο-Νοέμβριο και ο καρπός του είναι χέδρωπας με σκληρότατα, στίλβοντα σπέρματα. Απαντάται στην νοτιότερη, ξηροθερμότερη ζώνη των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Το λατινικό όνομα του γένους Ceratonia, προέρχεται απο την αρχαιοελληνική λέξη «κεράτιον» (χαρούπι), απ’ όπου και η λέξη «καράτι», γιατί το σταθερό βάρος του σπόρου ορίσθηκε ως η πιο μικρή μονάδα μέτρησης για χρυσό και πολύτιμους λίθους. Χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλογλυπτική, την βυρσοδεψία και τη βαφική. Στην Κύπρο καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, και το 90% της παραγωγής εξάγεται σε διάφορες μορφές (χαρουπάλευρο, γόμα κτλ.) 

Evergreen tree, up to 7-10m height, long-lived, indigenous to the Mediterranean, blooms September-November and its fruit is coppery with hard, shiny seeds. It is found in the southern, xerothermic zone of sclerophyllous evergreens. The Latin name for the genus Ceratonia comes from the ancient Greek word “keration” (carob), hence the word “carat”, because the constant weight of the seed was defined as the smallest unit of measurement for gold and gemstones. It is used in furniture making, wood carving, tanning and painting. It has been cultivated in Cyprus for thousands of years, and 90% of its production is exported in various forms (carob flour, gum etc.).

Skip to content