Φράξος | Fraxinus ornus L. (Manna ash)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Fraxinus ornus L.

Φράξος, Μελιός, Μέλεγος, Μελιά
Manna ash, Flowering ash
Orne a manne, Ornier, Frene a manne, Frene a fleurs
Mannaesche, Blumenesche

Δένδρο 6-8 μ. ύψους, φυλλοβόλο, που ανθίζει Απρίλιο – Μάιο και ο καρπός του είναι πτερυγιοφόρο, μονόσπερμο κάρυο. Φύεται σε μικτά δάση, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Στην αρχαιότητα αναφέρεται ως “μελιά” ή “μελίκη”. Μια από τις ερωμένες του Απόλλωνα,  η Μελία, από την ένωσή της με τον Σειλινό, απέκτησε τον Κένταυρο Φόλο, που ζούσε στο παρακείμενο της Ολυμπίας δρυοδάσος της Φολόης. Η λόγχη του Αχιλλέα ήταν φτιαγμένη από ξύλο φράξου, που ο Κένταυρος Χείρωνας έδωσε στον πατέρα του Αχιλλέα, Πηλέα, σαν γαμήλιο δώρο. Ο Δίας έπλασε την τρίτη γενιά των ανθρώπων τόσο ισχυρή, όσο το ξύλο της μελιάς (Ησίοδος, 8ος αιωνας π.χ.)

Deciduous tree, up to 6-8 m. height, blossoming during April-May and producing winged one-seeded acorns. It is found in almost all Greek mixed forests. In the antiquity it is mentioned as “melia” or “meliki”. Melia, one of Apollo’s lovers from the union with Silenus, aquired Centaur Folos, who was lived in the nearby Olympia oaktree forest, called Foloi. The spear of Achilles was made of Manna ash wood amd it was given to his father Peleus by Centaur Chiron, as a wedding gift. Zeus shaped the third generation of humans as strong as Manna ash wood (Hesiod, 8th c. B.C.)

Skip to content